Spomeniška lokomotiva SH-1 v Zidanem Mostu

SH-1 sodi  med tipske lokomotive, ki jih je tovarna Vulcan v mestu Stettin ( danes na Poljskem ) izdelovala za lokalne, pristaniške in industrijske  proge. Izdelana je bila leta  1913  pod tovarniško številko  2907. Najprej  je službovala na privatni železnici Liegnitz – Rawitsch. Označena je bila s številko 103, nato 102 in še pozneje kot 72d. Leta 1932 je bila izločena iz voznega parka in prodana. Verjetno je odtlej služila kje na Poljskem, saj je bila železnica Liegnitz – Rawitsch že pred letom 1939 meddržavna. (Liegnitz je bil v tedaj nemški Šleziji, Rawitsch pa na Poljskem.) Za njo se je izgubila sled, vse dokler se ni med 2. svetovno vojno pojavila na območju zasavskih premogovnikov. Nekaj časa je služila kot premikalka v Trbovljah, zadnja leta pa v Steklarni Hrastnik. Vzdrževala jo je kurilnica v Zidanem Mostu. Tam je bila leta 1975  muzejsko zaščitena, 1980 pa obnovljena in postavljena kot spomenik. Pri njeni obnovi je sodelovalo celotno vozlišče Zidani Most, pri čemer so prostovoljno delali tudi tamkajšnji mladinci. Ponovno je bila obnovljena leta 2001; aktivnosti je koordinirala nadzorna postaja Zidani Most. Lokomotiva je edina svoje vrste pri nas, zato ni bila nikoli uvrščena v vozni park JŽ. Tehnično je uspešna konstrukcija, čeprav je bila že ob rojstvu starikava: delovala je še na nasičeno paro, čeprav so že od preloma stoletja izdelovali pregretoparne lokomotive. Zato je bilo njeno gospodarjenje s premogom in vodo slabše od podobnih sodobnejših.

               Osnovni tehnični podatki:
tip:                                                Dn2
dolžina                                        9960 mm
premer poogonskih koles    1030 mm
premer valjev                           460 mm
gib bata                                     540 mm
lastna teža                                    37
teža v službi                                48 t
osna obremenitev:                    12 t
največja hitrost:                      40 km/h
moč cca                          300 kW (400 KM)