Zidani Most

Ob  izlivu Savinje v Savo je potujočim ljudem prav dobro znan kraj Zidani Most. Naselbina je stisnjena med obrežja Save in Savinje ter strma pobočja  gorskih vrst, ki spremljajo obe reki. Najbolj izrazita vzpetina je tu navpična ostra skala Klausenstein, ki štrli kvišku tik nad glavnim železniškim poslopjem ob zaključku Širskega hriba kot škrbina velikega zoba. Leži v predalpski Sloveniji na nadmorski višini 201m in ima zmerno celinsko podnebje. Največji delež Zidanega Mostu pokrivajo gozdovi, ostalo so pa travniške površine.

 

Zidani Most je pravzaprav neznatna vas, saj ima okoli 780 stalnih prebivalcev : pač pa je spričo sotočja dveh rek in kot križišče cest in železnice pomemben v prometnem pogledu. Prav zaradi prometne lege je imelo to območje pomembno vlogo tudi v davni preteklosti. Danes sestavljajo Zidani Most kraji :  Obrežje pri Zidanem Mostu,  Suhadol,   Veliko Širje,   Širje    in Zidani Most. Izredo podobo dajejo kraju trije mostovi : cestni (1826), stari železniški (1849) in nov železniški (1931).

 
 
 

Zanimivosti

Lokomotiva