tone bostic
crta
                                                               ZGODOVINA     
Strelsko društvo Tone Bostič Zidani most je bilo ustanovljeno leta 1951 na pobudo Zveze borcev pod takratnim imenom “Strelska družina Tone Bostič”. Ime je dobilo po prvem talcu ustreljenem v Zidanem mostu. V začetku je obstajalo strelišče za vojaško puško na 300 m. Strelska koliba je bila postavljena na zemljišču Lešek Alojza in se je streljalo v smeri kamnoloma, kjer je bil urejen betonski rov za 4 strelska mesta. Kasneje se je lesena koliba prestavila na sedanjo lokacijo strelišča, kjer se je uredil rov za streljanje z MK puško na 50 m. Poleg kolibe pa se je lahko na prostem streljalo tudi z zračno puško. Leta 1969 so se zgradili prvi temelji sedanjega strelišča, ki ima sedaj urejenih 10 strelskih mest za streljanje z MK puško in 7 mestno registrirano avtomatsko strelišče za zračno puško. Poleg obstoječega strelskega objekta smo kasneje uredili še dva prizidka. V enem smo uredili sanitarije in prostor za sprejem strelcev, drugi pa je uporaben za shrambo kurjave in drugega materiala in orodja. V vseh teh letih izgradnje in urejanja strelišča je bilo ob skromnih finančnih sredstvih za material opravljeno tudi ogromno udarniških ur strelcev in krajanov Zidanega mosta

crta

DANES

Poleg dolgoletne izgradnje strelišča smo se strelci vedno udeleževali vseh tekmovanj vse do državnih prvenstev in nastopov v državni reprezentanci. Naši strelci dosegajo vrhunske rezultate v državi in smo skupaj z SD Dušan Poženel že tretje leto prejeli plaketo za najbolj perspektivno strelsko društvo v državi. K temu so tudi dokaz strelski uspehi in prejeta odlikovanja na državnih prvenstvih.
                                                             Smo tudi nosilci treh državnih rekordov:
                                Disciplina pionirji – MK puška (30 leže)    Matek Simon  - 275 krogov
                                Disciplina pionirk – MK puška (30 leže)   Matek Vojka - 267 krogov
                                Disciplina mladinke – Standard MK puška (60 leže)  Matek Vojka - 558 krogov